Văn bản pháp quy

Công văn 1094/BHXH-CSYT năm 2018 hướng dẫn tạm thời cách xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đa tuyến đến 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • PDF.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn tạm thời cách xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT đa tuyến đến 2017

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

[ … ]

Mẫu Đơn xin phép đi công tác nước ngoài

  • PDF.
 don_xin_phep_di_cong_tac_nuoc_ngoai 3.66 Kb
You are here