THÔNG BÁO: Hội nghị khoa học thường niên Viện Sức khỏe Tâm thần lần thứ 11

  • PDF.

Viện Sức khỏe Tâm thần tổ chức “Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 11” nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm, học tập về việc tổ chức mạng lưới, cập nhật kiến thức về chẩn đoán, điều trị chăm sóc sức khoẻ Tâm thần.

Hội đồng khoa học và Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các Quý bệnh viện đăng ký và gửi bài báo cáo khoa học tham gia Hội nghị.

Thời gian tổ chức: Ngày 18-19/10/2019.

Địa điểm: Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Nội dung:

- Các báo cáo tổng quan về sức khỏe tâm thần;

- Các báo cáo nghiên cứu khoa học về sức khỏe tâm thần;

- Cập nhật các phương pháp chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần;

- Các bái cáo về mô hình chăm sóc và quản lý sức khỏe tâm thần.

Thời hạn đăng ký và gửi bài: (qua hòm thư điện tử: tungdangthanh@bachmai.edu.vn)

- Thời hạn đăng ký tên báo cáo: trước ngày 01/07/2019.

- Thời hạn gửi bài in tài liệu hội nghị (.doc): trước ngày 01/08/2019.

- Thời hạn gửi bài trình chiếu (.ppt): trước ngày 01/10/2019.

Mọi chi tiết liên hệ:

Ths. Đặng Thanh Tùng – Trưởng phòng Tổng hợp, Viện Sức khỏe Tâm thần.

Điện thoại: 0904103009                            Fax: +84.24.35765346

Email: tungdangthanh@bachmai.edu.vn.

Thể thức bài báo cáo gửi tham dự hội nghị, xem tại link:

http://www.nimh.gov.vn/images/2019-06-13%2008-23.pdf

 

You are here