THUỐC CHỈNH KHÍ SẮC CÓ LIÊN QUAN VỚI TĂNG NGUY CƠ ĐỘT QUỴ TRONG RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC

  • PDF.

01/03/2019

Việc sử dụng các thuốc chỉnh khí sắc có thể liên quan đến nguy cơ đột quỵ gia tăng ở bệnh nhân rối loạn lưỡng cực, theo kết quả nghiên cứu được công bố trên The British Journal of Psychiatry. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ một nhóm (n = 19.433) bệnh nhân bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực sử dụng Cơ sở dữ liệu nghiên cứu về bảo hiểm y tế quốc gia Đài Loan. Trong nghiên cứu thuần tập, 609 trường hợp đột quỵ được ghi nhận từ năm 1999 đến năm 2012. Để kiểm tra mối liên quan giữa sử dụng thuốc chỉnh khí sắc trong thời gian ngắn và đột quỵ, các nhà nghiên cứu đã sử dụng thiết kế nghiên cứu ca lâm sàng có đối chứng chéo trong 14 ngày. Sau 14 ngày, các yếu tố có khả năng cao được so sánh ở bệnh nhân và nhóm chứng để liên kết các thuốc chỉnh khí sắc cụ thể với các dạng đột quỵ khác nhau, bao gồm xuất huyết, thiếu máu não cục bộ( nhồi máu não) và các loại khác.

Sau khi phân tích hồi quy, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng thuốc chỉnh khí sắc có liên quan với nguy cơ đột quỵ gia tăng ở những người tham gia bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực (tỷ lệ nguy cơ được điều chỉnh (aRR), 1,26; CI 95%, 1,01-1,58; P = 0,41). Đối với các cá nhân cụ thể, việc tiếp xúc với carbamazepine có liên quan đến nguy cơ đột quỵ cao nhất (aRR, 1,68; KTC 95%, 1,09-2,59; P = 0,018), đặc biệt là đột quỵ do thiếu máu não. Hơn nữa, họ báo cáo rằng sử dụng axit valproic có liên quan với tăng nguy cơ đột quỵ xuất huyết (aRR, 1,76; KTC 95%, 1,09-2,87; P = 0,22).Lamotrigine và lithium  không liên quan với tăng nguy cơ đột quỵ."Những phát hiện này có thể đưa ra một hướng dẫn cho việc lựa chọn của các thuốc chỉnh khí sắc  ở những bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực, những người cần điều trị cấp cho các triệu chứng cảm xúc và những người đã có các yếu tố nguy cơ đột quỵ", các nhà nghiên cứu viết.

Cần các nghiên cứu sâu sắc hơn để nghiên cứu đầy đủ các mối liên hệ giữa thuốc chỉnh khí săc và đột quỵ.

Nguồn: Chen PH, Tsai SY, Pan CH, et al. Mood stabilisers and risk of stroke in bipolar disorder. Br J Psychiatry

Chen PH

Xuất bản online: 8/10/2018

You are here