Ban Lãnh Đạo Viện

 • PDF.

TS. Nguyễn Doãn Phương

Viện trưởng

Tóm tắt lý lịch cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Doãn Phương

- Học hàm học vị: Tiến sỹ Y khoa.

- Ngày tháng năm sinh: 17/08/1961.

- Quê quán: Hoàng Mai, Hà Nội.

- Chức vụ: Phó Viện trưởng phụ trách kinh tế, Chủ tịch Công đoàn.

- Quá trình công tác:

 • Năm 1984: tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.
 • Từ 03/1985 đến 10/2007: bác sỹ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.
 • Tháng 10/2007 đến 3/2009: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Viện Sức khỏe Tâm thần.
 • Tháng 10/2008 đến 04/2015: Phó Viện trưởng phụ trách kinh tế Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.
 • Tháng 04/2015 đến 05/2017: Phụ trách Viện Sức khỏe Tâm thần.
 • Tháng 05/2017 đến nay: Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần.

Một số thành tích đạt được:

 • Liên tục 30 năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc.
 • Đạt 02 danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở vào các năm 1986 - 1989.
 • Bằng khen của Sở Y tế tỉnh Yên Bái.
 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 1986, 2010.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016: Quyết định số …
 • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2016: Quyết định số 360/QĐ-BYT ngày 02/02/2016.
 • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2010: Quyết định số 5350/QĐ-BYT ngày 31/12/2010.
 • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2011: Quyết định số 3529/QĐ-BYT ngày 29/9/2011.
 • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2011: Quyết định số 3859/QĐ-BYT ngày 20/10/2011.
 • Bằng khen Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia năm 2012: Quyết định số 3935/QĐ-HVCT-HCQG ngày 13/11/2012.
 • Giấy khen Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai: Quyết định số 18-QĐ/ĐU ngày 29/12/2015.

Điện thoại: 0912.860.666

Email: vskttqg@vnn.vn


 

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Phó Viện trướng

Tóm tắt lý lịch cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn.

- Học hàm học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ.

- Ngày tháng năm sinh: 13/01/1974

- Quê quán: Bắc Giang

- Chức vụ:

 • Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường đại học Y hà Nội
 • Phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai
 • Trưởng Khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Lão khoa trung ương

- Quá trình công tác:

1. 1. Quá trình được đào tạo

a. Đào tạo ở trong nước

 • Năm 1991 - 1997: Học hệ Bác sĩ đa khoa, tốt nghiệp năm1997,được cấp Bằng Bác sĩ đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.
 • Năm 1998 - 2001: Học hệ Bác sĩ nội trú bệnh viện,chuyên ngành Tâm thần, tốt nghiệp năm 2001, được cấp Danh hiệu Bác sĩ nội trú bệnh viện, Bằng bác sĩ chuyên khoa I và Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tâm thần của Trường đại học Y Hà Nội.
 • Năm 1994 - 1998: Học đại học ngoại ngữ hệ Tiếng Anh, tốt nghiệp năm 1998, được cấp Bằng Cử nhân Tiếng Anh của Trường đại học ngoại ngữ Hà Nội.
 • Năm 2013 - 2015: Học đại học Cử nhân Chính trị học, tốt nghiệp năm 2015, được cấp Bằng Cử nhân Chính trị học và Bằng chứng nhận Trình độ cao cấp lý luận chính trị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

b. Đào tạo ở nước ngoài

 • Năm 2007 - 2010: Học nghiên cứu sinh bằng Tiếng Anh, tốt nghiệp năm 2010, được nhận bằng Tiến sĩ Y học chuyên ngành Sức khỏe Tâm thần tại Viện Karolinska, Stockholm, Thụy Điển.

1.2. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

 • Năm 2001 - 2008: Giảng viên Bộ môn Tâm thần - Trường đại học Y Hà Nội; Bác sĩ điều trị, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai.
 • Năm 2009 - 2015: Phó trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường đại học Y Hà Nội; Trưởng Khoa ngoại trú, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai.
 • Năm 2015 - 2016: Trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường đại học Y Hà Nội; Trưởng Khoa ngoại trú, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai.
 • Năm 2016 - 2017: Trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường đại học Y Hà Nội; Phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai.
 • Từ 12/2017 - nay: Trưởng Bộ môn Tâm thần - Trường đại học Y Hà Nội; Phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai; Trưởng Khoa Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

1.3. Các hướng nghiên cứu chủ yếu

 • Nghiên cứu về dịch tễ học, các vấn đề chăm sóc sức khoẻ tâm thần tại cộng đồng: Dịch tễ học rối loạn lo âu tại cộng đồng, vấn đề toan tự sát tại cộng đồng, chăm sóc và điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt tại cộng đồng.
 • Nghiên cứu về cơ cấu bệnh lý, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các rối loạn tâm thần: Nghiên cứu về cơ cấu bệnh lý, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các rối loạn tâm thần liên quan sủ dụng chất, tâm thần phân liệt, các rối loạn cảm xúc và các rối loạn liên quan đến stress.
 • Nghiên cứu về các thuốc điều trị trong tâm thần: Thực trạng sử dụng, tính hợp lý trong sử dụng, hiệu quả và tính an toàn của các thuốc chống trầm cảm, an thần kinh trên các bệnh nhân rối loạn tâm thần điều trị nội trú.
 • Nghiên cứu về các phương pháp can thiệp điều trị trong tâm thần: Nghiên cứu về tính hiệu quả và tính an toàn của kích thích từ xuyên sọ trên bệnh nhân trầm cảm.
 • Nghiên cứu về mối liên quan của yếu tố di truyền với các rối loạn tâm thần (hướng nghiên cứu hiện tại và tương lai gần): Nghiên cứu sự tác động của gen di truyền tới bệnh nhân tâm thần phân liệt tại Việt Nam.

1.4. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

 • Hướng dẫn chính và bảo vệ thành công Luận văn tốt nghiệp: 12 sinh viên (Cử nhân điều dưỡng: 03; Dược sĩ đại học: 04; và Bác sĩ đa khoa: 05); 05 Bác sĩ nội trú bệnh viện (Hướng dẫn  chính: 04; Đồng hướng dẫn: 01); 06 học viên cao học.
 • Đang hướng dẫn chính: 02 nghiên cứu sinh; 01 học viên BSCK2; 05 học viên cao học; và 02 BSNTBV.
 • Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học: 01 chuyên đề đề tài cấp nhà nước đã nghiệm thu; Đã tham gia 01 đề tài NCKH cấp bộ đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc; Đã chủ trì 04 đề tài NCKH cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc và khá.
 • Đã tham gia 01 hội nghị khoa học quốc tế với tư cách là báo cáo viên và có bài báo cáo về công trình khoa học.
 • Số sách đã biên soạn được xuất bản:03 quyển sách biên soạn (Tham gia chủ biên: 01 quyển; Tham gia biên soạn: 02 quyển) và 02 cuốn sách biên dịch.
 • Đã công bố trên 60 bài báo khoa học quốc tế và trong nước.

Một số thành tích đạt được:

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017.
 • Bằng khen của bộ trưởng Bộ y tế năm 2010, 2011,
 • Bằng khen của bộ trưởng Bộ giáo dục năm 2017.
 • BK Hội Tâm thần học Việt Nam năm 2014.
 • Giấy khen của Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Bach Mai và Giám đốc Bệnh viện Lão khoa trung ương.
 • Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Điện thoại: 0913 551 842

Email: nvtuannimhvn@hmu.edu.vn


TS.BSCKII. NGUYỄN VĂN DŨNG
Phó Viện trưởng

Tóm tắt lý lịch cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng.

- Học hàm học vị:Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp II.

- Ngày tháng năm sinh: 22/02/1969

- Quê quán: Hải Phòng

- Chức vụ:

 • Phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Quá trình được đào tạo:

Năm 2008 về Viện sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai công tác với cương vị Trưởng phòng thăm dò chức năng. Tháng 10 năm 2008 làm Trưởng phòng điều trị loạn thần Nam kiêm Phụ trách đơn vị Nghiện chất. Tháng 5 năm 2009 hoàn thành xuất xắc đợt chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho Bệnh viện Tâm Thần Kinh Hưng Yên. 2008 đến nay là Trưởng phòng điều trị Tâm thần phân liệt Kiêm Chủ tịch công đoàn Viện sức khỏe Tâm thần, 2015 Ủy viên ban chấp hành công Đoàn Bệnh Viện Bạch Mai. 21/6/2016 Phó viện Trưởng Viện Sức khỏe tâm thần-Bệnh viện Bạch mai.

2014 Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị và tốt nghiệp lớp bồi dưỡng chuyên Viên Hành chính Cao cấp

28-1-2015 Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Y học tại Trường Đại Học Y Hà Nội.

2010 Là Phó chủ tịch Hội tâm thần Việt nam.

2016 Thầy thuốc ưu tú

2017 Bác sĩ cao cấp

2017 Quyền giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 2

17/01/2019 Phó viện Trưởng Viện sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

 Các hình thức Khen thưởng đã được ghi nhận của cái nhân

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG QĐ SỐ 1514/QĐ-TTg NGÀY 28/07/2016 SỔ VÀNG 3

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG QĐ SỐ 376/ QĐ-TTg  NGÀY 10.03.2016 SỔ VÀNG14

BẰNG KHEN BỘ Y TẾ SỐ 6575/ QĐ-BYT NGÀY 3/11/2016

BẰNG KHEN BỘ Y TẾ SỐ 360/ QĐ-BYT NGÀY 2.02.2016

BĂNG KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM SỐ 162/QĐ-CĐYT NGÀY 20/12/2016.

BĂNG KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM SỐ 44/QĐ-CĐYT NGÀY 03.02.2016.

GIẤY KHEN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY BVBM SỐ 57 QĐ/ĐU NGÀY 29.12.2016

GIẤY KHEN BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN SỐ 5995/ QĐ-KT NGÀY 01.06.2016.

GIẤY KHEN GĐBVBM SỐ 187/ QĐ-BM NGÀY 05.02.2016.

 


TS. Trần Thị Hà An
Phó Viện trưởng

Tóm tắt lý lịch cá nhân

- Họ và tên: Trần Thị Hà An.

- Học hàm học vị:Tiến sỹ.

- Ngày tháng năm sinh: 26/09/1978

- Quê quán: Hải Dương

- Chức vụ:

 • Phó viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Quá trình được đào tạo

 • Năm 2002 tốt nghiệp BSĐK tại ĐHY Hà nội.
 • Năm 2007 tốt nghiệp Bác sỹ nội trú bệnh viện - Thạc sỹ y học tại ĐHY Hà Nội.
 • Năm 2019 được công nhận học vị Tiến sĩ y học tại ĐHY Hà Nội.

Quá trình công tác

 • Từ tháng 5/2007 đến 12/2008: Bác sĩ điều trị tại Viện SKTT – BV Bạch Mai.
 • Từ tháng 1/2009 đến tháng 5/2010: Bác sĩ điều trị, Trưởng phòng Thăm dò chức năng - Viện SKTT – BV Bạch Mai.
 • Từ tháng 6/2010 đến tháng 5/2017: Bác sĩ điều trị, Phó trưởng phòng Khám, Tư vấn và Điều trị ngoại trú - Viện SKTT – BV Bạch Mai.
 • Từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2019: Bác sĩ điều trị, Trưởng phòng Điều trị Tâm thần Người già -Viện SKTT – BV Bạch Mai.
 • Từ tháng 10/2019 đến nay: Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Một số thành tích đạt được:

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: QĐ số 4614/QĐ-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2009;
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế: QĐ số 2399/QĐ-BYT ngày 08 tháng 6 năm 2016;
 • Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: QĐ số 725/QĐ-BM ngày 26 tháng 10 năm 2009;
 • Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: QĐ số 292/QĐ-BM ngày 23 tháng 1 năm 2017;
 • Bằng khen của Hội Tâm thần học Việt Nam: QĐ số 07.2016/HTTHVN ngày 30 tháng 10 năm 2016;
 • Giấy khen của Sở Y tế tỉnh Hà Nam: QĐ số 293 KT/TĐ ngày 11 tháng 8 năm 2009.
You are here