Bạn biết website này do đâu ??

Số người tham gia bình chọn:
508

Lần bình chọn đầu tiên:
Chủ nhật, 29 Tháng 5 2011 17:59

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ bảy, 11 Tháng 1 2020 05:43

Bạn biết website này do đâu ??

Hits Percent Graph
Tự tìm trên Internet
392 77.2%
Qua bạn bè/người nhà giới thiệu
64 12.6%
Đến bệnh viện
34 6.7%
Qua cán bộ y tế giới thiệu
9 1.8%
Ý kiến khác
9 1.8%
You are here