Bạn biết website này do đâu ??

Số người tham gia bình chọn:
506

Lần bình chọn đầu tiên:
Chủ nhật, 29 Tháng 5 2011 17:59

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 02 Tháng 12 2019 01:21

Bạn biết website này do đâu ??

Hits Percent Graph
Tự tìm trên Internet
390 77.1%
Qua bạn bè/người nhà giới thiệu
64 12.6%
Đến bệnh viện
34 6.7%
Qua cán bộ y tế giới thiệu
9 1.8%
Ý kiến khác
9 1.8%
You are here