Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Số người tham gia bình chọn:
275

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 20 Tháng 4 2011 10:08

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 02 Tháng 12 2019 01:21

Khi bạn hoạc người thân bị bệnh bạn làm gì ??

Hits Percent Graph
Hỏi ý kiến bác sỹ
165 60%
Gọi điện
38 13.8%
Mua thuốc tự uống
32 11.6%
Ý kiến khác
20 7.3%
Gửi email
19 6.9%
Gửi thư
1 0.4%
You are here