Phòng Tổng hợp

 • PDF.

 

image006.jpg

Ths. Đặng Thanh Tùng
Trưởng phòng


Ths. Phạm Thị Thu Hiền

Phó Trưởng Phòng


1. Vị trí: Tầng 2, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện thoại: 02435765344

3. Tổ chức nhân sự:

- TS. Nguyễn Doãn Phương - Viện trưởng;

- BSCKII. Nguyễn Minh Tuấn - Phó Viện trưởng;

- PGS.TS. Nguyễn Kim Việt;

- Ths. Đặng Thanh Tùng - Trưởng phòng;

- Ths. Phạm Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng;

- ĐD.Đặng Thị Mai;

- ĐD.Nguyễn Minh Phúc;

- ĐD.Bùi Tú Anh;

- CNĐD.Nguyễn Thị Thu Trang;

- CNĐD.Nguyễn Thị Mỹ Ngọc;

- ĐD.Trần Thị Thu Hường;

- Lái xe: Ngô Mạnh Thường.

4. Lịch sử hình thành và chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tổng hợp được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm 1991 cùng với Quyết định số 784/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, với chức năng nhiệm vụ: trợ giúp cho Viện trưởng về các mặt kế hoạch, hành chính quản trị và nhân lực. Phòng hiện có các bộ phận sau:

- Bộ phận tiếp đón:

 • Tiếp đón các bệnh nhân đến đăng ký khám, tái khám, tư vấn ngoại trú và làm các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu;
 • Báo cáo số liệu khám và tái khám hàng ngày.

- Bộ phận Lưu trữ - Thống kê:

 • Thống kê các hoạt động chuyên môn của Viện: thu thập các số liệu về hoạt động chuyên môn của Viện; xử lý thông tin, in các thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban Lãnh đạo Viện;
 • Giúp Lãnh đạo Viện làm báo cáo tổng kết 6 tháng, tổng kết năm hoạt động của Viện, xây dựng các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn cho các đơn vị;
 • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ bệnh án nội trú; mã hóa hồ sơ (cung cấp mã lưu trữ) cho bệnh án nội trú của bệnh nhân ra viện; quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ bệnh án nội trú;
 • Tổ chức các lớp đào tạo lại cho các bác sỹ trong Viện; tổ chức và tham gia biên soạn sách kỹ thuật, tài liệu chuyên môn phổ biến trong Viện.

- Đơn vị Thông tin – Thư viện:

 • Công tác phục vụ độc giả: phục vụ việc tìm hiểu thông tin về sức khỏe tâm thần cho cán bộ nhân viên và học viên của Viện; cung cấp tài liệu, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; phục vụ độc giả đến khai thác tìm tin qua sách, tạp chí và mạng Internet;
 • Lưu trữ, bảo quản tài liệu, các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện;
 • Đầu mối thông tin liên lạc cho Ban lãnh đạo Viện với các cơ quan trong nước và quốc tế.

- Bộ phận Tài chính kế  toán:

 • Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về mọi hoạt động tài chính kế toán của Viện;
 • Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc thu, chi các khoản tiền theo quy định;
 • Định kỳ thực hiện báo cáo thu - chi, quyết đoán, tổng kết, kiểm kê tài sản;
 • Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Viện.

- Bộ phận Vật tư thiết bị y tế:

 • Theo dõi, quản lý, báo sửa chữa máy mọc, trang thiết bị và dụng cụ y tế của Viện;
 • Lập dự trù, lĩnh và phát vật tư tiêu hao và dụng cụ y tế.

- Bộ phận Hành chính quản trị:

 • Lập dự trù, cung ứng vật tư, hàng hóa thông dụng cho các đơn vị trong Viện theo kế hoạch đã phê duyệt;
 • Tổ chức quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Viện;
 • Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi họp, hội nghị của Viện;
 • Quản lý nhà cửa, tài sản, cơ sở vật chất; báo sửa chữa , duy tu, bảo dưỡng các hệ thống điện nước...
 • Giám sát, kiểm tra bảo vệ và vệ sinh thuê ngoài.

- Bộ phân Quản lý nhân lực:

 • Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực đảm bảo nhân lực cho các Phòng thuộc Viện;
 • Lập kế hoạch tổ chức, bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ nhân viên của Viện;
 • Lập bảng phân công trực cho các phòng thuộc Viện;
 • Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

5. Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

 • 1991 – 1996: PGS.TS. Trần Viết Nghị;
 • 1996 – 2007: PGS.TS. Nguyễn Kim Việt;
 • 2007 - 6/2009: TS. Nguyễn Doãn Phương;
 • 6/2009 đến nay: Ths. Đặng Thanh Tùng.

6. Thành tích:

 • Liên tục là lá cờ đầu trong công tác thi đua của Viện;
 • Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. QĐ số 079/QĐ số 079/QĐ-BM ngày 10 tháng 10 năm 2011;
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2016. QĐ số 2399/QĐ-BYT ngày 08 tháng 6 năm 2016.

 

You are here