Phòng Khám, Tư vấn & Điều trị ngoại trú

 • PDF.

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Bích

Điều dưỡng trưởng

1)     Vị trí: Tầng 1, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.
2)     Điện thoại: (84-4) 38693731 máy lẻ 6653.
3)     Tổ chức nhân sự:

 • PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng phòng;
 • Ths. Trịnh Thị Bích Huyền – Phó Trưởng phòng
 • CNĐD. Nguyễn Thị Bích - Điều dưỡng trưởng;
 • KTV. Ngô Thị Lan Anh;
 • KTV. Trần Viết Tiến;
 • ĐD. Nguyễn Thị Lương;
 • ĐD. Đinh Văn Cường;
 • ĐD. Nguyễn Thị Bích Phương;
 • ĐD. Đặng Lâm Tùng.

4)     Lịch sử hình thành và chức năng nhiệm vụ:

Phòng Khám, Tư vấn và Điều trị ngoại trú được xây dựng trên cơ sở Phòng Khám và Điều trị ngoại trú được thành lập từ năm 1991 với các chức năng nhiệm vụ sau:

 • Khám và điều trị ngoại trú bệnh nhân có rối loạn tâm thần;
 • Tư vấn sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân và gia đình người bệnh.
 • Nghiên cứu thực hiện chuẩn hóa các kỹ thuật chuyên khoa cận lâm sàng.
 • Tham gia đào tạo và đào tạo lại các kỹ thuật xét nghiệm cận lâm sàng cho các cán bộ trong Viện và trong ngành.
 • Thực hiện các kỹ thuật Điện não đồ, Lưu huyết não đồ và Trắc nghiệm tâm lý nhằm hỗ trợ chẩn đoán và đánh giá hiệu quả điều trị.


5)     Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

 • BSCKII. Đồng Minh Tiệp;
 • 2007 - 2010:TS. Đinh Đăng Hòe;
 • 2010 - đến nay: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn.

6) Những thành tích nổi bật, đặc biệt từ năm 2011 đến nay:

 • Trung bình số bệnh nhân tái khám 260 người/ngày.
 • Trung bình số bệnh nhân làm điện não 65 ca/ngày.
 • Trung bình số bệnh nhân làm lưu huyết não 61 ca/ngày.
 • Trung bình số bệnh nhân làm điện tâm đồ 45 ca/ngày.
 • Trung bình số bệnh nhân làm TMS 1 ca/ngày.
 • Trung bình số bệnh nhân làm điện não video 3 ca/ngày.
You are here