Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em

  • PDF.


bsthien.jpg

Ths. Lê Công Thiện

Trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Phương Huy
Điều dưỡng trưởng

1. Vị trí: Nhà T5, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2. Điện thoại:

3. Tổ chức nhân sự:

- Ths. Lê Công Thiện - Trưởng phòng;

- BSCKII. Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Trưởng phòng;

- CNĐD. Nguyễn Thị Phương Huy - Điều dưỡng trưởng phòng;

- Ths. Nguyễn Hoàng Yến - bác sỹ điều trị;

- BS. Cao Thị Ánh Tuyết - bác sỹ điều trị;

- ĐD. Vũ Thị Thơ;

- ĐD. Nguyễn Thị Thùy Linh;

- ĐD. Trần Thị Hường;

- ĐD. Lê Văn Hoàng;

- ĐD. Phạm Phương Thảo;

- Hộ lý. Nguyễn Thị Tuyết Lan.

4. Quá trình hình thành và phát triển:

Ban đầu phòng điều trị trẻ em có tên là phòng điều trị chuyên biệt được thành lập ngày 16 tháng 06 năm 2008

+ Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Kim Việt

-         Từ  tháng 10/2011 đến tháng 06/2017

+ Tên phòng : Phòng điều trị tâm thần nhi và người già

+ Trưởng phòng: ThS. Lê Công Thiện

-         Từ tháng 06/2017 đến nay

+ Tên phòng : Phòng điều trị tâm thần trẻ em

+ Trưởng phòng :ThS. Lê Công Thiện

5.  Chức năng nhiệm vụ:

Tiền thân của Phòng Điều trị Tâm thần Nhi và người già là Phòng Điều trị Chuyên biệt được thành lập ngày 16/6/2008. Đến tháng 10/2011, Viện Sức khỏe Tâm thần kiện toàn cơ cấu tổ chức, phòng trong Viện và đổi tên thành Phòng Điều trị Tâm thần Nhi và Người già (M4). Sau đó, do Bệnh viện và Viện có chủ trương mở rộng khu vực điều trị cho người bệnh nên tháng 06/2017, Phòng M4 tách thành Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em và Phòng Điều trị Tâm thần người già. Phòng M4 giữ tên Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em cho đến nay với 36 giường bệnh nội trú.

Phòng có các chức năng nhiệm vụ sau:

-        Khám, tư vấn và điều trị các rối loạn tâm thần ở trẻ em ( tăng động giảm chú ý, hội chứng tự kỷ, rối loạn hành vi, chậm phát triển tâm thần…).

-        Khám, tư vấn và điều trị các rối loạn Tâm thần thực tổn và cấp cứu tâm thần.

-        Là cơ sở kiến tập, thực tập, thực hành cho sinh viên y khoa, công tác xã hội và tâm lý lâm sàng trẻ em.

Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

  • 2008 – 2011: TS. Nguyễn Kim Việt;
  • 2011 – đến nay: Lê Công Thiện.

Thành tích nổi bật

Tập thể:

-  Tập thể lao động tiên tiến các năm;

-  Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

  • Cá nhân:
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:
  • Bằng khen của Hội Tâm Thần Học Việt Nam:
  • Bằng khen của Ban chấp hành Công Đoàn Y Tế Việt Nam:
  • Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai:
  • Bằng khen của Sở Y tế các tỉnh.
You are here