Các phòng chức năng

Phòng tâm lý lâm sàng

  • PDF.
TS. Vũ Thy Cầm Trưởng phòng Ths. Nguyễn Thị Thanh Hà Phó trưởng phòng 1. Vị trí: Tầng 2, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.
2. Điện thoại:
3. Tổ chức nhân sự: TS. Vũ Thy Cầm - Trưởng phòng; Ths. Nguyễn Thị Thanh [ … ]

Phòng Điều trị Tâm thần Người già

  • PDF.

 

BSCKII. Nguyễn Thị Phương Loan

Trưởng phòng

CNĐD.Nguyễn Thị Liễu

Điều dưỡng trưởng

1. Vị trí: Tầng 1 nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai

2. Điện thoại:

3. Tổ chức nhân sự:

BSCKII. Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng phòng; [ … ]

Phòng Điều trị Nghiện chất

  • PDF.


Ths. Lê Thị Thu Hà
Trưởng phòng  

CNĐD. Đỗ Thị Hoa
Điều dưỡng trưởng

 

Phòng Tâm lý lâm sàng

  • PDF.
TS. Vũ Thy Cầm Trưởng phòng Ths. Nguyễn Thị Thanh Hà Phó trưởng phòng 1. Vị trí: Tầng 2, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.
2. Điện thoại:
3. Tổ chức nhân sự: TS. Vũ Thy Cầm - Trưởng phòng; Ths. Nguyễn Thị Thanh [ … ]

Phòng Điều trị Tâm thần Trẻ em

  • PDF.
bsthien.jpg


Ths. Lê Công Thiện

Trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Phương Huy
Điều dưỡng trưởng

1. Vị trí: Nhà T5, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2. Điện thoại:

3. Tổ chức nhân sự:

- Ths. Lê Công Thiện - Trưởng phò [ … ]

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress

  • PDF.
image011.jpg

 

TS. Dương Minh Tâm

Trưởng phòng

 

ĐD. Trần Thanh Thủy

Điều dưỡng trưởng

 

1) Vị trí: Tầng 1, nhà T6, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2) Điện thoại:  máy lẻ 6653.

3) Tổ chức nhân sự:

TS. Dương Minh T&aci [ … ]

Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc

  • PDF.

 

Ths. Trần Nguyễn Ngọc

Trưởng phòng

ĐD. Nguyễn Thị Thanh Hương

Điều dưỡng trưởng

1. Vị trí: Tầng 2, nhà T4, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2. Điện thoại: (84-4) 38693731 - máy lẻ 6655.

3. Tổ chức nhân sự:

Ths. Tr [ … ]

Phòng Điều trị Tâm thần phân liệt

  • PDF.

 

BSCKII. Ngô Văn Tuất

Trưởng phòng

CNĐD. Lê Thị Thanh Huyền

Điều dưỡng trưởng 

1) Vị trí: Tầng 1, nhà T4, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

2) Điện thoại

3) Tổ chức nhân sự:

BSCKII. Ngô Văn Tuất – Trưở [ … ]
You are here